privacy

Havensteder hecht er grote waarde aan dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bescherming van uw privacy. Wij vragen daarom alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten. Ter voorkoming of bestrijding van fraude en/of betalingsachterstand of overlast. Wij verwerken slechts die persoonsgegevens die nodig zijn. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die accuraat, toereikend, ter zake en niet bovenmatig zijn. Iedere verwerking moet in overeenstemming zijn met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschieden.